Meny

Lang erfaring innenfor behandling av de rettslige problemstillinger

Vi er store nok til å håndtere omfattende oppdrag, samtidig som vi legger vekt på å ha god personlig kontakt med våre oppdragsgivere

Noen arbeidsområder:

Generell forretningsjuss

Vi tilbyr målrettede forretningsjuridiske tjenester til det lokale næringslivet og til privatpersoner.

Fast eiendom

Bistand i forbindelse med fast eiendoms rettsområder, herunder avhendingssaker, husleierett, tomtefeste, m.m.

Konkurs og insolvens

Omstrukturering av virksomheter – herunder også bistand ved generasjonsskifte. Bistand ved eller i forkant av virksomheter insolvens, gjeldsforhandlinger mv

NB: Vi har også avdeling på Os:
Torggata, 5200 Os
Tlf 56 30 19 50

Meny